You are currently viewing Mga Monthly Maintenance na Kailangan sa Chicken Farm

Mga Monthly Maintenance na Kailangan sa Chicken Farm

Tulad ng ibang mga alaga, importante ang wastong chicken farm maintenance para siguradong safe ang iyong mga manok.

Tulad ng ibang mga alaga, importante ang wastong chicken farm maintenance para siguradong safe ang iyong mga manok. Hindi sapat na may malaking silungan ang iyong mga manok. Kailangan ang chicken farm maintenance upang tiyakin na maganda ang kalidad ng iyong poultry care

Mga responsibilidad kada buwan

May mga bagay na kailangan mong gawin araw-araw para sa chicken farm maintenance. Kasama na dito ang pagbigyan ng pagkain at tubig sa iyong backyard chicken. Ngunit may mga bagay na kailangan mong gawin bawat buwan lamang. Ito ang ilan sa mga monthly maintenance na gawain para sa free range chicken care:

Linisin ang tubigan

Alam ng lahat ng mga chicken farmers na importante ang tubig para sa kalusugan ng mga manok. Ngunit di alam ng lahat na kailangan linisin din ang tubigan bawat buwan. 

Bakit ito kailangan? Exposed sa dumi at iba pang peste ang tubigan ng iyong mga alaga araw-araw. Kagaya ng mga baso mo sa kusina, kailangan malinis ang iniinom ang iyong manok. Dahil sa gawaing ito, makakatiyak ka na safe ang tubig na iyong binibigay araw-araw.

Suriin ang kanilang sistema ng pagkain

Ang maganda sa chicken farm maintenance ay madaling pakainin ang mga manok ng kahit ano. Sa kabilang banda, kailangan naaayon sa iyong mga goals ang kanilang kinakain.

Kung nagpapalaki ka ng mga manok para sa sabungan, iba dapat ang sistema ng iyong sinusunod. Kung ang iyong layunin ay magpalaki ng karneng pagkain, kailangan makisig at malaman ang mga ito. Importante na suriin mo paminsan-minsan kung tama ang sistema na iyong pinapatupad para maging maganda ang paglaki ng manok. 

Paghahanda sa pag-iba ng panahon

Dalawa lamang ang mga season sa Pilipinas: tag-araw at tag-ulan. Sa kabilang banda, mas madalas na ang sobrang init at sobrang lakas na ulan. Importante na handa ka sa mga pagbabagong ito para sa kapakanan ng iyong mga manok. 

Kung alam mong magiging mainit ang panahon sa darating na buwan, kailangan mong bigyan ang mga manok ng preskong hangin. Kung uulan ng malakas, siguraduhin mong secure ang kanilang kulungan at walang mga tulo para sila ay ligtas at tuyo. Mas makakaiwas ka sa posibleng disgrasya kung ikaw ang laging handa. 

Linisin ang kulungan

Paminsan-minsan, kailangan mong ilabas ang lahat ng bagay sa iyong chicken coop at linisin ito ng mabuti. Isipin mo na lang na maraming dumi sa kanilang kulungan at posible silang magsakit dahil rito. 

Importante ang maiging maglinis ng kulungan sa chicken farm maintenance dahil kailangang maayos ang living conditions ng iyong mga alaga. Kapag malinis ang kanilang kulungan, masmakakasiguro ka na safe ang mga ito mula sa posibleng mga problema. 

Mga pwede pang chicken care

Kung importante sayo ang topic na how to take care of chickens, kailangan mong maglaan ng pera at effort para sa kinabukasan ng iyong mga alaga. Isa sa mga pinakamagandang investment na iyong magagawa ang pagbili ng range net for chicken.
Sa tulong ng chicken net mula sa Philippine Ranging Nets, massigurado kang ligtas ang iyong mga manok. Suriin ang aming website para sa mga kalidad ngunit mura na chicken nets.