You are currently viewing Paggamit ng Chicken Nets Laban sa Avian Influenza

Paggamit ng Chicken Nets Laban sa Avian Influenza

Ang chicken net avian influenza control ang isa sa mga pwede mong gawin upang maiwasan ang gastusin sa sakit ng alagang manok.

Kung nag-aalaga ka ng mga manok, prayoridad mo ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Marami kang aspektong dapat matutunan kung importante sa iyo ang how to take care of chickens. Isa na dito ang pag-iwas sa sakit. 

Mahal magkasakit at bilang poultry farmer, ayaw mong maging biktima sa iba’t ibang mga sakit ang iyong mga alaga. Sa katotohanan, may mga bagay na wala sa iyong control, ngunit may mga pwede kang gawin upang maiwasan ang gastusin sa sakit. Isa na dito ang chicken net avian influenza control. 

Ano nga ba ang avian influenza? Ito ay isang sakit sa mga manok at ibon. Madalas itong makuha mula sa mga nag-mimigrate na mga ibon. Nahahawaan ang mga manok sa avian influenza or bird flu kapag sila ay exposed sa ibang hayop o environment na may contamination. 

Proper care sa alagang manok

Paano nga ba makakaiwas sa avian influenza? Ito ang ilan sa mga pwedeng gawin ng mga poultry farmers para maiwasang magkasakit ang mga alagang manok:

Linisan ang kanilang kulugan

chicken net avian influenza

Importante ang regular na paglinis ng kulungan ng mga manok. Kung masinop ka sa paglinis sa iyong mga chicken coop, mababawasan ang exposure ng iyong mga alaga sa mga iba’t ibang dumi na baka may dalang bacteria. Bukod pa rito, makakaiwas sila sa pagkain ng mga duming hindi dapat kainin. 

Bigyan ng wastong pagkain ang mga manok

chicken net avian influenza

Kung nakatira ka sa bukid, madali lamang makahanap ng pagkain ang iyong mga alaga ngunit mas maganda kung bigyan mo sila ng tamang sustansya. Sa paglaan mo ng pera sa masusustansyang pagkain para sa mga manok, napapatatag mo ang kanilang resistensya. Ang ibig sabihin nito ay mababa ang chance ng pagkahawa sa avian influenza. 

Regular na suriin ang mga alagang manok

chicken net avian influenza

Minsan, hindi makakaiwas na magkasakit ang isang manok ngunit pwede mong protektahan ang iba mong alaga. Kung napansin mong may sign ng avian influenza ang isang manok, ilayo mo ito sa iba mong mga alaga. Dapat mo itong bigyan ng tamang pag-alaga at bawasan ang exposure sa iba mong mga manok.

Bigyan ng ehersisyo ang mga manok

chicken net avian influenza

Mas malakas ang resistensya ng manok kung mayroon silang kalayaan na umikot-ikot sa iyong farm. Magandang investment ang chicken net avian influenza upang ma-kontrol mo ang paggalaw ng iyong mga alaga. 

Iawasan ang exposure sa ibang mga ibon

chicken net avian influenza

Madalas nakukuha ang avian influenza mula sa mga nag-mimigrate na ibon. Dahil dito, kailangan mong ilayo ang iyong mga alaga sa mga ito. Sa tulong ng chicken net avian influenza, mababawasan ang chance na magka-bird flu ang iyong mga alaga. 

Proteksyon para sa alaga

chicken net avian influenza

Magandang ideya ang pagbili ng chicken fencing para mabigyan ng wastong proteksyon ang iyong mga alagang manok. Kung gusto mo ng kalidad na chicken net, surrin mo ang Philippine Ranging Nets. Espesyalidad namin ang iba’t-ibang klasang chicken net avian influenza para sa mga Pilipinong nag-aalaga ng mga manok. 

Kung bumili ka ng chicken net avian influenza mula sa amin, makaka-enjoy ka ng FREE shipping at iba’t ibang mga freebies. Suriin ang aming catalog para tingnan ang mga chicken nets.